Slovník


Some terms have an explicative illustration.
In such a case, there is a link at the end of the row.
Click on it to display the picture.
Click on the picture again to come back.

Term Definition Picture
Axpert
Měniče
Rodina all-in-one měničů vyráběná firmou Voltronic a prodávaná pod různými značkami a názvy. V drtivé většině se jedná o měniče určené pro ostrovní provoz. Dohromady kombinují solární regulátor, síťovou nabíječku a silový měnič z 12/24/48V DC na 230V AC. Měniče Axpert umějí synchronizovat svoji výstupní sinusovku podle napětí na AC vstupu, nepracují však přifázované k síti. Kromě originální značky Axpert lze tyto měniče pořídit pod značkou MPP Solar PIP, EASUN atd. Display
Balancer, Palič
BMS
Je obvod sloužící k tomu, aby srovnal napětí jednoho článku s ostatními články v baterii. Pasivní balancer srovnává napětí článků tím, že při dosažení stanované napěťové meze začne přebytečnou energii pálit pomocí odporu, tedy měnit na teplo. Aktivní balancer, přelévací balancer, případně kapacitní pumpa, srovnává napětí článku tím, že přebytečnou energií z jednoho článku provádí nabíjení článků ostatních. Jsou-li na baterii použity balancery, pak by měl být na každém článku instalován jeden kus. Display
BMS
BMS
Battery Management System. Řídící elektronika, často kombinovaná dohromady s balancery a silovými MOSFETy. BMS měří napětí každého článku, teplotu baterie, případně teplotu skupin článků. Kontinuálně sleduje proud Z/DO baterie, vypočítává úroveň nabití (SOC) a zdraví (SOH). Hodnoty napětí, teplot, proudů, SOC a další, BMS odesílá nadřazenému systému pomocí datové komunikace. V případě krizových stavů umí BMS provést odpojení baterie a zabránit tak jejímu zničení. Display
GreenBonO
Jedná se o velmi specifické zařízení, tzv vytěžovač, jehož základ tvoří mikrokontroler, zajišťující za určených podmínek maximální využití dostupného výkonu z fotovoltaické elektrárny, ať už na velkých solárních polí, případně ongridové domácí nebo ostrovní instalace, za pomocí spínacích prvků a jejich vhodném plynulém spínání. Použití pro ongridové elektrárny a také v jiné verzi v ostrovech pak verze AKU. Více info na stánkách pana Ing. Trochty, fy Yorix.cz
See also: GBO, GBO-AKU, Greenbono, Greenbono Aku, GB, GB-AKU, GB AKU, GBO AKU
External link: Yorix.cz
Display
halfcut, half-cut
Panely
Speciální typ fotovoltaického panelu. Každý fotovoltaický článek je u něj rozříznut na dvě poloviny, takže panel obsahuje dvojnásobný počet článků (120) oproti běžnému standardu (60). Poloviční články jsou zapojeny do dvou sérií, které jsou poté spojeny paralelně. Díky tomuto zapojení panel podává dobré výkony i v případech, kdy jedna jeho polovina je výrazně zastíněna. Display
hybridní měnič
Měniče
Měnič, který je přifázovaný k síti a umožňuje plynulé mixování výkonu ze solárních panelů, z baterie a z distribuční sítě. Díky tomu je možné používat i spotřebiče s příkonem výrazně větším, než je výkon měniče. Z podstaty věci hybridní měnič při své práci vytváří přetoky energie do distribuční sítě. U některých měničů jsou přetoky výrazné (například GoodWe) u jiných jsou tak malé, že je běžné elektroměry nezaregistrují. Display
LiFePO4, LiFeYPO4
Akumulátory
Lithium-železo-fosfát. Jeden z populárních typů lithiových akumulátorů. Na rozdíl od mnoha jiných chemií je LiFePO4 akumulátor poměrně bezpečný. Nedochází u něj k samovolnému zahoření při přebití, podbití ani při fyzickém poškození. Display
Liion, Li-ion
Akumulátory
Souhrnné označení pro lithium-iontové akumulátory, například s chemií NCA, NMC atd. Narozdíl od LiFePO4 u nich může v případě přebití či mechanického poškození dojít k požáru. Mají však velmi dobrou cenu za kWh, vysokou energetickou hustotu a tedy nízkou hmotnost. Proto se nejčastěji používají v elektromobilech či aku-nářadí. Display
Měnič, Invertor
Měniče
Elektronický obvod, nebo samostatné zařízení, které primárně slouží k přeměně stejnosměrného proudu (DC) z panelů či baterií na proud střídavý (AC), který je vhodný pro běžné spotřebiče. Kromě konverze z DC na AC měnič často provádí také výrobu vyššího napětí, např. 230V AC z napětí nižšího, například 48V DC. Display
MPPT
Regulátory
Maximum power point tracking. Algoritmus, pracující s napěťově-proudovou charakteristikou konkrétního solárního panelu. Snaží se najít bod zatížení solárního panelu, který poskytuje nejvyšší výkon. Používá se v MPPT solárních regulátorech.
See also: MPPT
External link: Wiki
Display
Odpínač
Umožňuje obsluze přerušení elektrického obvodu, a to i v případě, kdy jím prochází jmenovitý proud. Například bateriový odpínač. Display
Odpojovač
Umožňuje obsluze přerušení elektrického obvodu, například před započetím servisních prací. Na rozdíl od odpínače však není určen k rozpojení obvodu, kterým protéká jmenovitý proud. Display
PWM
Regulátory
U fotovoltaiky PWM většinou označuje jednodušší typ solárních regulátorů nabíjení, užívajících pulsně-šířkovou modulaci k omezování nabíjecího proudu z panelů do baterie. PWM regulátor se nesnaží, na rozdíl od MPPT, najít optimální pracovní bod na charakteristice panelu, ale stará se hlavně o to, aby baterie nebyla přebíjena ale zároveň, aby prošla všemi potřebnými fázemi nabíjecího cyklu. U olověných akumulátorů tedy bulk, absorb, float, equalize atd. Display
Raspberry
Jednodeskový mini počítač velikost cca platební karty.
External link: https://cs.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Display
Regulátor
Regulátory
Elektronický obvod, případně i samostatné zařízení, pro převod energie z fotovoltaických panelů do nabíjené baterie. Display
Solid State Relé
Anglicky solid-state-relay. Polovodičový spínací prvek nahrazující klasická mechanická elektromagnetická relé.
External link: https://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9
Střídač
Měniče
Je jeden z mnoha názvů pro měnič či invertor. V některých případech se pojmem střídač myslí speciální typ obvodu, který nemění velikost napětí, ale provede pouze konverzi z DC na AC, neboli "rozstřídání". Tuto funkci často používají solární OnGrid střídače. Display
Wallbox
AC nabíjecí stanice pro elektromobily, často určená k montáži na zeď. Obsahuje řídící obvody, které aktivně komunikují s palubní nabíječkou elektromobilu, zajišťují tak řízení výkonu a ochranu proti nebezpečným poruchovým stavům. Wallbox bývá zakončen buď zásuvkou nebo vidlicí standardu Mennekes - Type 2, případně Yazzaki - Type 1. Display

Top